Formularz reklamacyjny
Formularz reklamacyjny

Zgłoszenie reklamacyjne na drodze gwarancji

Wypełnienie poniższego formularza umożliwi Państwu zgłoszenie produktu marki AKPO do serwisu. Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do Działu serwisu, który następnie skontaktuje się z Państwem celem ustalenia dalszych szczegółów.
Imię i Nazwisko zgłaszającego*
Ulica*
Nr domu *
Nr mieszkania
Kod pocztowy *
Miejscowość*
Adres e-mail*
Telefon*
Reklamacja dot. produktu*
Data sprzedaży*
Opis reklamacji*
Zdjęcie tabliczki znamionowej* (Zobacz przykład) :*
Maximum file size: 5 MB
Tabliczka została umieszczona wewnątrz okapu i/lub na spodzie płyty ceramicznej/indukcyjnej
Skan pdf lub zdjęcie dokumentu sprzedaży lub gwarancji**
Maximum file size: 15 MB
Dodatkowe zdjęcia (max 5)
Maximum file size: 5 MB

Wyszukaj